facebook tracking
Avdelning

Finance & Legal

Connect

​Ekonomifunktionen på Orio är organiserad i tre avdelningar; Controlling, Accounting och Pricing.

Controllingteamet arbetar med intern rapportering och fokuserar på moderbolagets omkostnader och logistikaffär. Även försäljning-, marginal- och omkostnadsrapportering för våra dotterbolag ligger under Controlling. Accountings huvudsakliga ansvarområde är att tillse att koncernens externredovisning följer gällande redovisningsprinciper enligt lag och praxis, samt att rapportering  och betalning av skatter och avgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Pricing ansvarar för prissättning av alla våra produkter till samtliga Orios marknader.


Vi har en förståelse för företagets hela affär. Allting samverkar i företagets resultat, något som vi måste kunna förklara och förstå. Arbetsuppgifterna varierar från högt till lågt, stort till smått, så det gäller att vara både nyfiken och engagerad. Vi har oftast skarpa deadlines att förhålla oss till så pålitlighet är ett måste.

Arbetsplats och kultur

Nyfikenhet, pålitlighet och engagemang - våra värderingar genomsyrar allt vi gör och de kan ses som själva kärnan av vad Orio är. Vi drivs av en gedigen nyfikenhet och ett starkt fokus på våra kunders affär och deras vardag. Det handlar om viljan att leverera och att ge det lilla extra för att skapa trygghet och nöjda kunder.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor